Dr Merilin Kriger je klinički psiholog. Bavi se privatnom praksom.