alberta (trilogija)

ALBERTA (TRILOGIJA)

Uskoro

Trilogija Kore Sandel – Alberta i Jakob, Alberta i Sloboda i Samo Alberta – postala je klasik. Knjige o Alberti su veličanstveni prikaz početka dvadesetog veka i međuratnog perioda, a pre svega složen...

Trilogija Kore Sandel – Alberta i Jakob, Alberta i Sloboda i Samo Alberta – postala je klasik. Knjige o Alberti su veličanstveni prikaz početka dvadesetog veka i međuratnog perioda, a pre svega složenosti ženskog puta ka integritetu i slobodi.